Cүннөт

Mенин сүннөтүмдүн кайсыл бири алсызданган убакта, менин ал сүннөтүмдү жандандыруучуларга , 100 шейиттин сообу берилет. Ал эми бир шейиттин сообу асман менен жерге батпайт.”
read more
Аллаху таала ачык билдирбеген, бирок, Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи ва саллам) мактап, өзү туруктуу түрдө аткарган же башкалар жасап жатканда тоскоол болбогон нерселер сүннөт деп аталат. Сүннөттү жактырбоо куфур. Жактырып, бирок, аткарбаган адамга азап кылынбайт. Бирок, себепсиз эч аткарбаган адам күнөөлөнүүгө 
read more