Китеп1

Рисале-и Нур манавий индивидинин сыйлуу өкүлү, түбөлүктүү Куран акыйкаттарынын далилдөөчүсү, билдирүүчүсү жана жайылтуучусу болгон жана бардык өмүрүн Рисале-и Нур ортомчулугу менен (Алланын уруксаты менен) түбөлүккө чейин колдондурган жана агартуу жолу аркылуу улантып келе жаткан Устатыбыз Бедиүззаман Саид Нурси хазреттеринин кесиби 
read more
Рисале-и Нур — көрүнүктүү Ислам аалымы Бедиуззаман Саид Нурсинин 1926-1949-жылдар арасында жазган 14 томдон турган көлөмдүү эмгектери. Арапчадан которгондо «Нурдуу китепчелер» деп которулуп, жалпысынан 130 китепчелерден турат. Ыйык Куранга, ыйман негиздерине каршы багытталган динсиздердин, философтордун бардык суроолоруна таамай жооп берген куттуу Курандын нурдуу тафсири… 
read more
ХХ кылымдагы динсиздик, атеисттик пикирлер ар тарапты каптап, көптөгөн адамдардын ыйман жолунан чыгуусуна себепчи болушту. Ошол динсиздик агымдарына каршы туруп, адамдардын ыймандарын куткарып калуу үчүн Ислам динине кызмат кылган мужахид аалымдардын бири – Бедиуззаман Саид Нурси. Ал 1876-жылы азыркы Түркиянын 
read more