Китеп2

Ырас, Алла Таала биздин эмне кыла тургандыгыбызды билет, му­ну менен бирге бизди сыноо үчүн, б.а. бизге жүктөлгөн милдеттерге болгон жөндөмдөрүбүздү өркүндөтүшүбүз үчүн бул дүйнөгө жибер­ген. Ооба, ал бизди жаратаарда кен байлык сыяктуу жараткан: көмүр кени, темир кени, алтын кени, күмүш 
read more
Кичи пейилдик, жөнөкөйлүк – жүрөктүн абалы, сезими. Жөнөкөйлүк, өзүн жөнөкөй, кичинекей бирөө катары көрүү дегенди билдирет жана бул Алланын назарында өтө бааланган сапат. Кичи пейилдик көбүнчө кишинин жүрүм-турумуна, жашоо турмушуна чагылганы менен, бир гана сырткы кылык-жоругуна карап туруп кичи пейил 
read more
Суроо: “Алгачкы берилген укук башка, кызмат менен кошо келген укук башка. Эгерде берилген укук татыктуу аткарылбаса кайра алынып салышы мүмкүн. Бул укукка татыктуу болбогондордон алынып, белгилүү бир өлчөмдө дурустук сапатка ээ болгон адамдардын арасында жүрүп турат” деген сөз эмнени түшүндүрөт? Жооп: Негизинде 
read more
| 20/09/2020 |  Кээ бир адамдар, атаандаштык сезимине алдырып, өз жолун сүйгөндүктөн сизге душмандык кылышы мүмкүн. Мындай учурда маселени ырбатпаш керек. Анткени, узакташуу жана душмандык эки тараптан болсо, мамилелер үзүлөт. Эки тарапты көздөй кеткен унаалар сымал, ортодогу аралык алыстайт. Бирок, бир тарабы 
read more