Хадис

Момундардын башчысы Абу Хафз Умар бин Хаттаб (р.а.) Пайгамбарыбыз (с.а.в.)дын мындай деп жатканын уктум, деди: “Кылынган иштер ниеттерге жараша. Ар ким кылган ишинин үзүрүн ниетине жараша көрөт. Кимдин ниети Аллага жана Анын элчисине баруу, аларга кошулуу үчүн көчсө, ага жазылган 
read more