Сүннөт деген эмне?

Аллаху таала ачык билдирбеген, бирок, Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи ва саллам) мактап, өзү туруктуу түрдө аткарган же башкалар жасап жатканда тоскоол болбогон нерселер сүннөт деп аталат. Сүннөттү жактырбоо куфур. Жактырып, бирок, аткарбаган адамга азап кылынбайт. Бирок, себепсиз эч аткарбаган адам күнөөлөнүүгө жана сооптон куру калууга ылайык болот.
Абу Хурайра р.а.риваят, Пайгамбарыбыз Мухаммед салаллоху алейки ва салам айтты: менин сүннөтүмдүн кайсыл бири алсызданган убакта, менин ал сүннөтүмдү жандандыруучуларга , 100 шейиттин сообу берилет. Ал эми бир шейиттин сообу асман менен жерге батпайт.

Бул жуманын сүннөтү
Суу жана суу сыяктуу баардык халал ичимдиктер он кол менен ичилууго тийиш, анткени шайтан сол колу менен ичет (Хасаил Набави)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *