Рисале деген эмне?

Рисале-и Нур — көрүнүктүү Ислам аалымы Бедиуззаман Саид Нурсинин 1926-1949-жылдар арасында жазган 14 томдон турган көлөмдүү эмгектери. Арапчадан которгондо «Нурдуу китепчелер» деп которулуп, жалпысынан 130 китепчелерден турат. Ыйык Куранга, ыйман негиздерине каршы багытталган динсиздердин, философтордун бардык суроолоруна таамай жооп берген куттуу Курандын нурдуу тафсири…

            Рисале-и Нур — бул заманда Мусулмандар үчүн эң биринчи колго алына турган ыймандуулардын колундагы руханий «Алмаз кылычы». Кылымыбыздын түшүнүгүнө, заманыбыздын кабыл алуусуна жараша жар салган, сабак берген Куран сабактары…

(Барладагы каттардын тиркемеси — 8-бет)

           Рисале-и Нур — Куран менен Хадистен кийинки Сертажы аулия (Олуялардын эң урмат кылган китеби), китептердин Султаны…

(Эмирдагтагы каттардын тиркемеси 1 — 98-бет)

             Рисале-и Нур — түздөн-түз Курандын чалкып жаткан далилдери, күчтүү бир тафсири… Ошол акыйкат илиминин кенчи болгон Курандан илхам болгон жана Курандын берекелүү булагынан агып чыккан маанилеринин котормолору…

(Шоолалар китеби — 686-бет)

Тафсирлер эки түрдүү болот: 

Биринчиси: Курандын ибараларынын, сөздөрүнүн, сүйлөмдөрүнүн маанилерин баяндайт, чечмелейт жана далилдейт.
Экинчи түрдөгү тафсирлер болсо: Курандын ыйманга тиешелүү болгон акыйкаттарын күчтүү далилдер менен баяндайт, далилдейт жана чечмелейт. Бул түрдөгү тафсирлер өтө маанилүү… Ал эми Рисале-и Нур болсо, түздөн түз бул экинчи түрдү негиз тутуп, эң кежир философтордун да жаагын жаптырган руханий тафсир.

(Шоолалар китеби — 515-516-беттер)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *