Кызмат жолу китебине киришүү

Рисале-и Нур манавий индивидинин сыйлуу өкүлү, түбөлүктүү Куран акыйкаттарынын далилдөөчүсү, билдирүүчүсү жана жайылтуучусу болгон жана бардык өмүрүн Рисале-и Нур ортомчулугу менен (Алланын уруксаты менен) түбөлүккө чейин колдондурган жана агартуу жолу аркылуу улантып келе жаткан Устатыбыз Бедиүззаман Саид Нурси хазреттеринин кесиби жана жолуна байланыштуу, Курандан сабак алган абдан улуу кээ бир акыйкаттарды, ыйман кызматында жүргөн Нур шакирттери үчүн дайыма жаңыланып турган сабагыбыз жана ар дайым кайрылып турган алмашкыс эрежебиз, материалдык-моралдык ар түрдүү тоскоолдуктардын алдында ийгиликке, Алланын ыраазычылыгына жеткирчү жана эң маанилүү жол көрсөтүүчүбүз катарында басып чыгарып жатабыз.

               Анткени, Рисале-и Нурдун айланасы абдан кеңейип, пикирлери жана мүнөздөрү ар кандай болгон көптөгөн жаңы адамдар бул кызматтын катарына кошулду. Албетте, бардык пикирлердин, ойлордун, токтомдордун, кесиптердин жана методдордун үстүндө сыддыктык макамда орун алган жана Пайгамбар үй-бүлөсүнүн манавий индивидинин өкүлү катары Куран кызматынын башына келген Устат Бедиүззамандын, эң бийик ыкылас, эң бийик берилгендик жана эң улуу эч нерсесин аябоо маанисин ичине камтыган, көрсөткөн жана белги берген кесибин адамдардын көз алдына алып келүүгө туура келип турат. Себеби, нур кызматын кыла турган Куран шакирттери кыяматка чейин бул эрежелердин негизинде иш алып барышы керек. Ийгилик жана Алланын ыраазычылыгына ээ болуу ушундай жол менен гана болот экендигине бекем ишеничтери пайда болсун.

               Азыркы учурда ислам жамааты жалпысынан Рисале-и Нурда көрүнгөн Куран акыйкаттарын кучактап турат. Ары адам баласын да өзүнө тарткан саясий окуялардын пайда болуусунун натыйжасында Алланын рахматы менен Куран акыйкаттарына жабыша тургандыгынын белгилери көрүнүүдө. Ары Курандын туура менен акыйкатка, акыл менен логикага таянган, далилдер менен аргументтерге аркасын салган жана бардык маселелерди акылга орноткон бир ыйык китеп болгондугун жер жүзүнүн бардык жагында жана аалам баскычтарында жарыя кылган жана далилдеген Рисале-и Нур, бүгүн Ислам ааламынын жана адамзаттын алкышын жана жакшы көрүү назарын өзүнө бурдуруп койгон. Мына ошондуктан Рисале-и Нурдун жеткен жалпы ийгиликтерин, өзгөчөлүктөрүн жана Устаттын ээ болгон негиздерин айтып берүүбүзгө туура келип турат.

               Рисале-и Нур кызматында пайда болгон Алла Тааланын ыраазычылыгы жана Анын жардамы нурлардын үзгүлтүксүз уланып кетүүсү үчүн, менин оюмча Азирети Устат Бедиүззамандын ээрчиген кесиби жана методу, жарым кылымга жакындаган узун бир кызмат жашоосунда ар кандай окуялар, абдан катуу кыйноолор жана чабуулдардын алдында материалдык жана моралдык тоскоолдуктар ичинде көрсөткөн жүрүм-туруму, тилеги жана руханий абалы жана көрсөткөн кайраттуулугу менен берилгендиги сыяктуу акыбалдары болгон “сыддыктык кесибин” Нур талабалары үчүн өтө маанилүү билинүүсү, түшүнүлүүсү жана жашалуу кажет.

               Өзгөчө үстүндө турулуусу, тафаккур (ой-пикир) кылынуусу керек болгон айкын акыйкат бар. Ал нерсе да:

               Рисалелерде, каттарда, кошумчаларда (лахика) көп жолу жазылгандай эле, берекелүү Устатыбызга кайрылгандардын жана ага зыяратка келген бардык зыяратчылардын дээрлик бардыгынын көргөнү, Устатыбыздын алардын назарларын Рисале-и Нурларга буруп койгондугу. Бул нерселердин даанышмандык сыры эмне болду экен? Ооба, бул өтө бийик акыйкат жана Азирети Бедиүззаманга кепил болгон бийик бир акыйкаттын маанисинде, сабагыбызды Куран акыйкаттары жана ыйман нурлары болгон Рисале-и Нурдан алганыбыздай эле, бири-бирибиз менен манавий байланыш, мамиле, биртуугандык жана сүйүү эрежелерибизди да Рисале-и Нурдан сабак катары алабыз.

               Ооба, ушул учурда, коркунучтуу жана дүйнө жүзүн каптаган окуялардын доорунда Куран шакирттери аз жана көп, индивидуалдык жана коомдук бардык сабактарды жана эскертмелерди Рисале-и Нур менен үйрөнүшөт. Анткени, Курандын бул доорго караган жүзүн жана Пайгамбарыбыздын (алейхиссалату вассалам) бул доордогу диндеги милдеттеринин жүрүм-турумун жалпы бир мааниде учурда Рисале-и Нур менен көрүп, түшүнүп турабыз.

               Бул “Кызмат Жолу” китебиндеги жазуулар, айтылгандар Рисале-и Нурдун “Каттар”, “Жарыктар”, “Шоолалар”, “Коргонуулар”, “Кошумча (Лахика) каттарынан” алынган жана нур кызматына, нур кесибинин бир бөлүгүнө гана тийген бөлүкчөлөр болуп саналат. Рисале-и Нур баштан аяк бардык акыйкат жана айтылгандары менен “Каттар” жана “Коргонуулардын” бардыгы бул доордо Курандын улуу жолу болгон Сыраты Мустакимдин чагылышкан күзгүсүн баяндап айтып берет. Рисале-и Нурдун жазуучусу улуу Устатыбыз көптөгөн жылдар бою нур кызматынын ар кандай тарабында талабалары менен биргеликте дуушар болгон ар кандай абалдарда, убакытта жана жерде так келген жана ошол учурга туура келген сабактарды, эскертмелерди жана туура жолго чакырууларды кылып кеткен. Рисале-и Нурдагы акыйкаттар түздөн-түз Курандын нурунан илхам алынган ыйман акыйкаты болгондуктан, доорго жана жерге жараша алмашпаган түбөлүктүү акыйкат болуп кала берет. Ал ыйык акыйкаттын сабагы менен таалиминде, басып чыгарылуусу менен жайылтылуусунда да кызматка байланыштуу иршад, эскертме, кызыктыруу жана чакырууну ичине камтыган бул келе турган алмашкыс сабактар жана негиздер дейсиң, Нур талабалары жашоонун жана кызматтын ар кандай жерлеринде жана тарабында аларды колдонуп, көйгөйлөрүн чечип алышат. Мындан кенен пайдалана билүү үчүн Кызмат жолунун булагы болгон Нур жыйнактарын жана Каттарды анализдеп окуп чыгуулары абзел. Бул “Кызмат жолу” ал жалпы жана бийик акыйкаттардын кыска бир нускасы гана.

               Бул жол көрсөткүч китептеги кээ бир кыска айтылган бул сүйлөмдөрдөн дароо ал сөздөр алынган рисалелерге кайрылып, маселелерди кенен далилдеп, түшүндүрүү менен аңдоо керек.

               Кызмат жолу китебиндеги эң негизги принцип жана акыйкаттар “Ыкылас Рисалеси” менен “Биртуугандык рисалелери”. Ыкылас рисалесинин он беш күндө бир жолу окулуп турулуусу айтылгандай, ыкылас менен биртуугандыктын сыры Нур талабаларынын арасында өзгөчө бийик жана маанилүү экендиги көрүнүп турат.

               Бул “Кызмат жолу” Нур жыйнактарынан жана каттардан, Ыкылыс жана Биртуугандык рисалелериндеги эрежелерди жана негиздерди тастыктап турган сүйлөмдөрдөн түзүлдү.

               Жараткан Алла Тааланын бардык улуу ысымдарын шапаатчы кылып Ага кайрылабыз, бизди ыкылас сырына жеткирсин! Оомийн…

Азирети Устаттын кызматында болгон

Нур Талабалары

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *