Бут кийим кийүү сүннөттө кандай?

Аллах Таала айтты:
قال اللَّه تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا
Аяттын мааниси: “Элчи (пайгамбар) силерге эмнени алып келген болсо аны алгыла жана эмнеден тыйган болсо андан тыйылгыла…”. (Хашр сүрөсү, 7-аят).
Аллаху таала ачык билдирбеген, бирок, Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи ва саллам) мактап, өзү туруктуу түрдө аткарган же башкалар жасап жатканда тоскоол болбогон нерселер сүннөт деп аталат. Сүннөттү жактырбоо куфур. Жактырып, бирок, аткарбаган адамга азап кылынбайт. Бирок, себепсиз эч аткарбаган адам күнөөлөнүүгө жана сооптон куру калууга ылайык болот.

Абу Хурайра р.а. риваят кылат, Пайгамбарыбыз Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллам) айтты: “Mенин сүннөтүмдүн кайсыл бири алсызданган убакта, менин ал сүннөтүмдү жандандыруучуларга , 100 шейиттин сообу берилет. Ал эми бир шейиттин сообу асман менен жерге батпайт.”
Бул жуманын сүннөтү
Пайгамбарыбыз(саллаллаху алейхи ва саллам) айтты: “Силердин бирөөңөр бут кийимин кийе турчу кезде кийүүнү оң жактан баштасын. Бут кийимин чечкен кезде дагы чечүүнү сол жактан баштасын.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *