Баары аны окушууда

Баары аны окушууда

Алла Таала кимге жакшылык кааласа, дин илимин терең түшүнүүнү насип кылат.

Пайгамбарыбызды тааныйлы

Баары аны окушууда

Баары аны окушууда

Алла Таала кимге жакшылык кааласа, дин илимин терең түшүнүүнү насип кылат.

Пайгамбарыбызды тааныйлы

Окуялар

ДИНГЕ ЖАНА АДАМЗАТКА КЫЗМАТТА КӨҢҮЛ БУРУЛУШУ ЗАРЫЛ БОЛГОН ПРИНЦИПТЕР

Коомдук көйгөйлөргө чара табуу оңой-олтоң иш эмес. Туура чечим табылбаса, бир жаңылышты түзөтүүгө аракет кылып…


Атам жана Уулум кыргызча кино

Кичинекей Дениздин апасы 1980-жылы Туркияда аскердин төнкөрүш болгон учурда төрөттон каза болот. Атасы Садык болсо…


САПАТКА КӨҢҮЛ БУРУУ

Сандын көптүгү өтө маанилүү эмес экендиги Курани Каримде мындай деп баяндалат: “Чындыгында, Аллах силерге көп…


French for Beginners to Advanced Training

Get course that you need to improve your skills. Our experts are ready to help. Change your life through learing. Over 40,000 courses.

Time is running out

2020/03/19 15:12:00

Маанилүү Посттор

Ар бир иштин бир жакшылыгы бар.

2017 NEW

Тахажжуд

«Парз намаздардан кийин

эң сонун намаз - түнкү намаз»

марафону старт

алды!!!

WATCH VIDEO

О, ЖҮРӨКТӨРДҮН

АБАЛЫН ӨЗГӨРТҮҮЧҮ

ЖҮРӨКТӨРҮБҮЗДҮ ДИНГЕ

БЕКЕМ КЫЛ.

Дуба

АЛЛАХ!

"АЛАРГА МЭЭРИМДҮҮ КАНАТЫҢДЫ ЖАЙЫП,

АЛАРДЫ МЭЭРИМИҢЕ БӨЛӨ", - ДЕГИН.

ЭГЕМ! АЛАР МЕНИ КИЧИНЕМДЕН ЧОҢОЙТУП ӨСТУРГӨНДӨЙ,

КУРАН

(Исра 24)

ДУБА КЫЛУУНУ

ЭЧ ТОКТОТПО. АНТКЕНИ

АНТКЕНИ

ЭҢ ОҢОЙ ЖОЛУ

ИЙГИЛИККЕ ЖЕТҮҮНҮН

ДУБА

Насаат

Хадис

Чынчыл болгула. Себеби чынчылдык жакшылыка жеткирет, жакшылык бейишке жеткирет. Адам чын сүйлөп жүрсө Алланын алдында чынчыл деп жазылат. Жалган жамандыкка, жамандык тозокко алып барат. Адам жалган сүйлөп жүрсө Алланын алдында чоң жалганчы деп жазылат.

Акыркы бөлүшүлгөндөр

Ар бир иштин бир жакшылыгы бар!
ДИНГЕ ЖАНА АДАМЗАТКА КЫЗМАТТА КӨҢҮЛ БУРУЛУШУ ЗАРЫЛ БОЛГОН ПРИНЦИПТЕР

Коомдук көйгөйлөргө чара табуу оңой-олтоң иш эмес. Туура чечим табылбаса, бир жаңылышты түзөтүүгө аракет кылып…


Атам жана Уулум кыргызча кино

Кичинекей Дениздин апасы 1980-жылы Туркияда аскердин төнкөрүш болгон учурда төрөттон каза болот. Атасы Садык болсо…


САПАТКА КӨҢҮЛ БУРУУ

Сандын көптүгү өтө маанилүү эмес экендиги Курани Каримде мындай деп баяндалат: “Чындыгында, Аллах силерге көп…


Акыркы Бөлүшулгөндөр

ДИНГЕ ЖАНА АДАМЗАТКА КЫЗМАТТА КӨҢҮЛ БУРУЛУШУ ЗАРЫЛ БОЛГОН ПРИНЦИПТЕР

Коомдук көйгөйлөргө чара табуу оңой-олтоң иш эмес. Туура чечим табылбаса, бир жаңылышты түзөтүүгө аракет кылып…


Акыркы Бөлүшулгөндөр

Амалдар ниетке жараша!

Момундардын башчысы Абу Хафз Умар бин Хаттаб (р.а.) Пайгамбарыбыз (с.а.в.)дын мындай деп жатканын уктум, деди:…


Ким Аллага жана Анын элчисине баш ийсе, анда аларга Алла өз мээримдүүлүгүн көргөзгөн: пайгамбарлар, ишенгендер, шейит болгондор менен бирге(болушат). Алар эң сонун шериктер!

Ниса, 4/69; Абу Нуайм, Хиля, 4/240